Söndagen 26 maj är det val till Europaparlamentet. Jag kandiderar för Miljöpartiet de Gröna och står på plats 15. Rösta på mig om du vill att djurens situation i EU ska förbättras! Här kan du läsa mer om vad jag vill driva!

14 juni 2018 beslutade riksdagen om en ny djurskyddslag (prop 2017/18:147). I den framhölls vikten av en fortsatt förprövning av djurstallar, en linje som även stöddes i Miljö- och Jordbruksutskottet betänkande (2017/18:MJU24), där utskottet skrev ”När det gäller förprövning vidhåller utskottet sitt tidigare ställningstagande att förprövningen av djurstallar även fortsättningsvis bör vara obligatorisk eftersom det […]

Lyssnar på Filosofiska rummet och fastnar för det Pella Thiel uttrycker: Om jag vet det jag vet, vad är då värdigt att göra som människa? Karim Jebari problematiserar: Det individuella dygdiga perspektivet är problematiskt, för då tappar man det politiska perspektivet. Att klimatfrågan måste lösas genom politiska beslut och inte bara genom individernas val är […]

Mitten av oktober är lite av en högtidstund för alla oss som bryr oss om djurhållning och antibiotikaresistens. Runt 15 oktober varje år publiceras nämligen den Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, statistik då det gäller antibiotikaanvändning inom djurhållningen i olika europeiska länder. För varje år kommer fler länder till och Sverige har sedan rapportering startade, 2011, alltid […]

Så har frågan om MRSA i importerade livsmedel blivit ett tema för DN:s ledarredaktion. Bra det! Men samtidigt blir man lite less, ledaren innehåller förstås ett antal sakfel. Det finns idag inget förbud mot rutinmässig användning av antibiotika till djur inom EU. Vad som finns är ett krav på veterinär förskrivning (något som saknas i […]

Fascineras av att ledarskribenter på både Expressen och Aftonbladet upprörs av att jag var med i Agenda igår. Må väl säga att jag aldrig någonsin blivit så uppmärksammad, lite hedrande är det allt. Men samtidigt lite märkligt, för innebörden är att man som fritidspolitiker inte ska kunna uttala sig i sin yrkesroll. Ledarskribenterna hade velat […]

Så dyker det upp igen. Tron att Sverige ska kunna konkurrera med bulk, inte kvalitet. Samtidigt är det som så att det sätt som vi håller grisar på i Sverige har gett oss EU:s lägsta antibiotikaanvändning. Det är det vi ska sälja på. Den svenska slakten och livsmedelsindustrin borde bygga upp kanaler för att sälja […]